مشخصات فردی و زندگینامه
نام:مهدی
نام خانوادگی:میانجی (انگوتی)
شهرت:میانجی
پست الکترونیک:mahdi_mianji@yahoo.com
تلفن همراه:09210521770
آدرس وب سایت:https://eitaa.com/mahdi_mianji
آدرس وب سایت:https://eitaa.com/mahdi_mianjii
نخصص ها:علوم تربیتی ، مدیریت ، روانشناسی

زندگی نامه

باسلام اینجانب مهدی انگوتی معروف به میانجی در20دی سال 1356 دریک خانواده مذهبی وانقلابی به دنیا آمدم . به خاطر شغل پدر بزرگوارم (معلمی) دردوران نوجوانی همزمان باتحصیل دررشته ریاضی فیزیک مقطع دبیرستان همکاری خودررا با بسیج محل شروع کردم. درسال 1374 درراستای انجام بهتر فعالیت های تبلیغی فرهنگی, دوره بعدی زندگی خودرا با ورود به حوزه علمیه ولیعصر(عج) بناب شروع کردم.بعداز اتمام تحصیلات حوزوی تا سطح3 شیعه شناسی در دانشگاه موفق به اخذ کارشناسی مدیریت فرهنگی شدم والان در رشته کارشناسی ارشد فلسفه تعلیم وتربیت دانشگاه خوارزمی مشغول می باشم ازسال1385 باورود به سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح کارهای آموزشی، علمی، پژوهشی، تبلیغی وفرهنگی خودراباحضور درشهرک 800خانواده ای صباباتری شهریار شروع وبا تدریس دروس تخصص عقیدتی سیاسی نیروی انتظامی ومعارف اسلامی مرکز تربیت مربی وپژوهشهای سازمان فنی وحرفه ای ادامه داده ام.واکنون درآموزش وپرورش استان البرز مشغول خدمت هستم