آیا ظواهر قرآن حجیت دارد؟
45 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نتیجه بحث از همه آن چه گفتیم، چنین بر مى‏آید که ظواهر الفاظ قرآن حجیت و مدرکیت دارد و کاملا قابل اعتماد و مورد استناد مى‏باشد زیرا قرآن اساس محکم و خلل ناپذیر شریعت اسلام است، میزان حق و باطل مى‏باشد، محک معیار صحیح و ناصحیح و تمام ارزش‏هاست، هر روایت و گفتارى که با آن مخالف آید، از درجه اعتبار ساقط است و قابل عمل و اتکا نیست.
دانلود