اخباری به چه معناست؟اخباریون چه کسانی هستند ؟فرق اخباری و اصولی در چیست؟کدام یک بهتر است؟
41 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی